ankara da avukat
Hukuk Haber
Hukuk Sözlüğü
BM Sözleşmeleri
Meslek Kuralları
Hukuk Vecizleri
Kanunlar
Stajyer ve Avukatlar Ankara Başvurusu
Yasal Uyarı
Bağlantılar
 
Avukatlar Birliği
Barolar Birliği
Ankara Barosu
Adalet Bakanlığı
Yargıtay
Danıştay
Ankara Bölge İdare Mahkemesi
Sayıştay
Resmi Gazete
Askeri Yargıtay
Askeri Yüksek İdare Mahkemesi
Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı
Ankarada Avukat
Ankara Avukat
 
 
 
   

ANKARA DA AVUKATLIK VE HUKUK DANIŞMANLIĞI HİZMETİ  VEREN

POYRAZ HUKUK BÜROSU SİTESİNE HOŞGELDİNİZ...


Görevimizi yaparken kimseye,ne müvekkile, ne hakime,hele ne iktidara tabiyiz. Bizim aşağımızdaki kişilerin varlığı iddasında değiliz. Fakat hiç bir hiyerarşik üstte tanımıyoruz. En kıdemsizin en kıdemliden veya isim yapmış olandan farkı yoktur. Avukatlar tarih boyu köle kullanmadılar. Ama hiç bir zaman efendileri de olmadı.

MOLIERAC

 

Hiç kimse onu bulandırmadığı ve ihlal etmediği sürece hukuk, teneffüs ettiğimiz hava gibi görünmez ve tutulmaz bir şekilde etrafımızı kaplar. Hukuk ancak kaybettiğimizi anladığımız zaman değerinin farkına vardığımız sağlık gibi sezilmez bir şeydir.

PİERRE CALAMANDERİ

 

Adalet, Mülkün temelidir.

Hz.öMER

 

İstek ve önerileriniz için iletişim sayfasındaki modülü kullanabilirsiniz.

Ankarada avukat, ANKARA DA AVUKAT, Ankarada Hukuk Bürosu, Ankarada avukatlık, AVUKAT ERCAN POYRAZ, ANKARA AVUKAT, AVUKAT ANKARA, Ankarada hukukçu, Ankarada hukuk danışmanlık, Ankara avukat, Avukat, Ankara Barosu avukat, Türkiye'de avukat,TÜRKİYEDE AVUKAT, Türkiyede hukukçular, AVUKAT ANKARA, ANKARA AVUKAT ANKARADA AVUKAT. ANKARADA HUKUK. ankarada avukat. DAVA, avukatlık bürosu ankara, tanıma ve tenfiz davası ankara. marka patent hukuku, av, av. başlıkları ile dava açma, mahkeme, Avukatlar :  Avukat Ercan Poyraz Avukat Ayşegül Demir vs. gibi başlıklar içinde yazabilirsiniz.

Yazışmalarınızda Türkçenin yanısıra İngilizceyide kullanabilirsiniz. Randevu talepleriniz ve bilgi edinmek için iletişim sayfasındaki büro telefonlarını veya e-posta modülünü kullanabilirsiniz.

* AŞAĞIDA BELİRTİLEN ALANLARDA, T.C.VATANDAŞI VE FARKLI UYRUKLU KİŞİLERİN TÜRKİYE VE YURTDIŞINDAKİ HUKUKİ KONULARINDA FAALİYET GöSTERMEKTEYİZ.

Medeni Hukuk (Aile-Kişiler-Evlenme-Boşanma):

Anlaşmalı - Çekişmeli Boşanma Davaları, Nafaka Davası, Nişanın Bozulmasından Doğan Davalar , Tapu ve Nüfus Kayıtlarında Ad - Soyad Düzeltme ve Değiştirme, Yaş Düzeltme, Kazai Rüşt Davaları, Nesebin Reddi, Tashihi ve Babalık Davaları, Evlat Edinmeye İzin Davası, Vesayet ve Kayyım Davaları, Evlenmeye İzin, İddet Müddetinin Kaldırılması Davaları, Yabancı mahkeme kararlarının tanınması ve tenfizi.Miras Hukuku:

Mirasçılık belgesi, Terekenin idaresi, tereke ,tenkis ve tapu iptali davaları, her türlü intikal işlemleri, miras hukuku ile ilgili konularda danışmanlık, ihtilafların çözümlenmesi faaliyetlerinde bulunulması, vasiyetnamelerin hazırlanması.Eşya Hukuku:

Muvazaa Nedeniyle Tapu İptal Davası, Elatmanın önlenmesi Davası, Tapu iptali ve Tescili Davaları Borçlar Hukuku,önalım Davası, Geçit Hakkı Davası, Ecrimisil Davası, Bedel Arttırımı Davası, Ortaklığın giderilmesi davalarıBorçlar Hukuku:

Alacak, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, Kira Hukuku ile ilgili her türlü davalar (tahliye davası, kira tespit davası,kira bedelinin artırımı davası,ödeme yeri belirlenmesi)

Menkul ve Gayrimenkul Hukuku(taşınır ve taşınmaz malların devredilmesi veya elden çıkarılması/satılması, ipotek ve rehin tesisi işleri, kiralama hukuku), kamulaştırma davaları, kat mülkiyetineden doğan uyuşmazlıklar, yönetim planları ve düzenlemeleri konularında danışmanlık hizmetleri verilmesi.İnşaat Hukuku:

İnşaat sözleşmelerinin hazırlanması, ihaleler, inşaat sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların çözümlenmesi, bu konuda her türlü cezai ve hukuki dava takibi.Rekabet Hukuku:

Sınai mülkiyet hakları, Rekabet hukuku hakkında danışmanlık hizmetleri verilmesi ve soruşturmaların takip edilmesi.İletişim ve Medya Hukuku, Eğlence ve Sanat, internet hukuku ve suçları:

Basın yayın organları, telekomünikasyon hukuku, basın, TV ve diğer iletişim organları, kuruluşları ve faaliyetleri ve davaları ile ilgili olarak her seviyede hukuki danışmanlık.Sigorta Hukuku:

Sigorta Hukuku, genel danışmanlık ve emeklilik, sağlık sigortası ve diğer sigortalarla ilgili hukuki sorunların çözümü. Trafik kazaları ile ilgili takipler.Banka ve Finans Hukuku

Banka tarafından açılan ve aleyhe açılan davalar ve icra takip ile ilgili görüş bildirerek yönlendirilmesi, izlenmesi, Bankacılık ile ilgili her türlü sözleşmenin hazırlanması, incelenmesi, hukuki görüş verilmesi,

Ayrıca, mali piyasalar ile ilgili çıkabilecek her türlü ihtilafın en etkin bir şekilde çözümlenmesi için yasal girişimlerde bulunulması.Ticaret Hukuku, Şirketler Hukuku, Şirket Birleşmeleri ve Devralmalar:

Sözleşmeler, şirketler, ortaklıklar, şirket birleşmeleri ve devralmalar, yeniden yapılandırma, borçların tahsili, acentelik mevzuatı, kiralama, dağıtım ve lisans sözleşmeleri, yerel ve uluslararası ticari sözleşmeler, nakliye, lojistik sözleşmeler, ekipman finansmanı ve kiralama, menkul ve gayrimenkul hukuku, hizmet sözleşmeleri, çalışan menfaatleri, haksız rekabet davaları,Tüketici mevzuatı, yerel ve uluslararası dağıtım,ticari görüşmeler ve uzlaştırma işleri, Şirketler ile ilgili her türlü ihtilafların sulhen veya dava yolu ile çözümlenmesi için girişimlerde bulunulması.İcra ve İflas Hukuku:

İcra Takipleri,

İhtiyati Haciz ve İhtiyati Hacze İtiraz Davaları,

Borçtan Kurtulma (Menfi Tespit) ve ödenen Paranın Geri Alınması (İstirdat) Davaları,

İmzaya ve Borca İtiraz (İcra Hukuk ve İcra Ceza Mahkemesinin Yetkisine Giren Diğer Davalar), İstihkak Davası.Çevre Hukuku, Doğal Kaynaklar Hukuku:

Çevreye karşı yükümlülükler, çevre koruması, zararlı maddeler ve atıklar, hava ve yer kirliliği konularında hukuki görüş verilmesi ve davaların izlenmesi.

Tüzel Kişiler:

Vakıflar, Dernekler ve diğer tüzel kişiler konusunda danışmanlık ve her türlü davaların takibiİş Hukuku:

Kişilerin ,şirketlerin ve sendikaların her türlü iş davalarının takibi ve iş hukuku mevzuatına ilişkin danışmanlık hizmetler verilmesi.İdare Hukuku:

İdarenin her türlü eylem, işlemine karşı açılacak iptal ve tam yargı davaları, Devlet memurları yasası ve ilgili yasal mevzuatla ilgili davalar, Belediye hukuku, İhale Hukuku , Sosyal Güvenlik Kurumları ile ilgili idare mahkemeleri yetki alanına giren davalar, yasa,yönetmelik vs. iptaliVergi Hukuku:

Her türlü vergi uyuşmazlığından doğan davalar, uzlaşma işlemleri.Ceza Hukuku:

Hazırlık aşaması(karakol, savcılık, sulh hakimliği sorgusu), dava aşaması(mahkeme işlemleri) ile ilgili tüm aşamalar, takibi şikeyete bağlı suçlar için iihtilafın sulh anlaşması ile çözümlenmesi faaliyetlerinde bulunulması.

Yüksek Yargı Organları:

Yargıtay, Danıştay, Sayıştay'da dava vekilliği, işlemlerin takibi.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi

Avrupa Sözleşmesi ve ekli protokollerin güvence altına aldığı hakları ihlal edilen kişilerin uğradığı zararların tazminine yönelik davalar.Diğer Hukuki Yardımlar: İhtarname, ihbarname, protesto düzenleme, dava, cevap, temyiz, karar düzeltme dilekçeleri hazırlama, her türlü sözleşme düzenlemesi, kişi ve kurumlara hukuki danışmanlık.


  Avukatlar Birliği www.avukatlarbirligi.org.tr

Ana Sayfa | Büro Profili | Vekaletname Bilgileri | Çalışma Alanları | İletişim |
TR EN